Quản lý chi phí trực tuyến

Dễ dàng quản lý chi phí nhân viên, chi phí hành chính, chi phí quản lý, chi phí dự án, công tác phí...

Liên hệ ngay

Tiết kiệm thời gian 

báo cáo chi phí

 Mọi thứ ở tại một nơi.

Quản lý chi tiêu hàng ngày của nhân viên chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Cho dù đó là chi phí đi lại, vật tư văn phòng hoặc bất kỳ chi tiêu nào của nhân viên, hãy truy cập tất cả biên lai và đơn đề xuất chi phí từ trang tổng quan chi phí của bạn. Tạo, xác thực hoặc từ chối những chi phí này chỉ bằng một cú nhấp chuột. Không cần tải xuống một phần mềm chuyên dụng để duy trì hồ sơ chi phí - mọi thứ đều có thể được thực hiện trực tiếp thông qua ứng dụng!

Không còn nỗi lo mất hóa đơn

Tải lên tất cả các hóa đơn trực tiếp vào hồ sơ chi phí.

Nhân viên có thể dễ dàng đính kèm các bản sao biên lai trực tiếp tới hồ sơ chi phí để tránh thất lạc. Thêm các tài liệu đính kèm ngay bằng cách dùng thiết bị di động chụp ảnh biên lai và gửi tới một địa chỉ email được chỉ định. Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách lưu giữ bản ghi rõ ràng và đầy đủ mọi chi phí.

Quản lý chi phí theo 

mỗi nhóm

Có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về chi tiêu của nhóm.

Quản lý có thể dễ dàng theo dõi hồ sơ chi phí trong toàn bộ nhóm để giám sát chi phí và đảm bảo họ đạt được mục tiêu mà không vượt quá ngân sách.

Chia sẻ công việc giữa các phòng ban

Mọi người đều được tham gia để tiết kiệm thời gian.

NHÂN VIÊN

Dự thảo chi phí, thêm ghi chú và tải biên lai lên hồ sơ chi phí.

QUẢN LÝ

Xác nhận hoặc từ chối chi phí trong một cú nhấp chuột. Thêm ý kiến, chỉnh sửa hồ sơ hoặc yêu cầu thêm thông tin.

KẾ TOÁN

Ghi lại chi phí của công ty và nhân viên, thêm vào sổ sách và xử lý thanh toán và hóa đơn.TÍCH HỢP VỚI CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

 Nhân viên

Giám sát hồ sơ nhân viên và dễ dàng duy trì các văn bản và thông tin cho các nhóm của bạn.

  Dự án

Quản lý dự báo dự án, các đội nhóm và các tệp. Dễ dàng giao nhiệm vụ và giám sát từng bước của dự án.

  Hóa đơn

Quản lý hợp đồng, tạo hóa đơn định kỳ, xuất hóa đơn bảng chấm công và được thanh toán nhanh hơn.

  Đội xe

Theo dõi các phương tiện của công ty, nhật ký hành trình, lịch bảo trì, hợp đồng và nhiều thông tin hơn nữa với ứng dụng quản lý đội xe tinh gọn và có tổ chức.


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI