VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ GIAO TIẾP NỘI BỘ (Social e-Office)

Phân hệ quản lý công việc Odoo Tasks

Giải pháp văn phòng điện tử (SEO - Social E-Office) thế hệ mới sử dụng nền tảng Odoo hoạt động theo mô hình mạng xã hội nội bộ. Liên thông với +40 ứng dụng cho Doanh nghiệp hình thành nên văn phòng điện tử không giấy tờ (paperless backoffice).

Liên hệ dùng thử

Quản lý công việc hiệu quả là nguyên tắc cốt lõi của tổ chức

Odoo là nền tảng để sinh ra "giải pháp". Bất cứ tổ chức nào dù nhỏ hay lớn đều tìm thấy giải pháp từ nền tảng này.

Quản lý công việc, công văn, nhiệm vụ, yêu cầu... chưa bao giờ dễ đến vậy. Mọi công việc từ lúc mở ra cho đến khi đóng lại đều liên thông và minh bạch tới tất cả phòng ban, lãnh đạo.


Quy trình công việc khép kín 

Mọi công việc đều bắt đầu từ một vấn đề và kết thúc là một giải pháp. Cách tiếp cận end-to-end của Odoo Tasks giúp bạn giám sát và xác định những công việc nào đang "mọc rêu", từ đó xác định trách nhiệm cá nhân của người được giao.

Số hóa công việc, tài liệu

Mọi công việc đều được lưu "vết", các tài liệu đều được đính kèm và đánh phiên bản chỉnh sửa, do vậy bất cứ khi nào có sự thay đổi công tác, nhóm của bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề "nhân sự cũ không bàn giao công việc".

Phân tích khoảng trống hiệu suất

Tạo báo cáo và thực hiện phân tích các vấn đề "cách trở" giữa kế hoạch và kỳ vọng, mục tiêu.  Phân tích các khoảng trống hiệu suất trong công việc và nhân sự. Sự kết hợp này rút ngắn thời gian của doanh nghiệp so với khi sử dụng các hệ thống độc lập.

Cấu trúc công việc

 Công việc con (Sub-Task):

 Công việc lặp lại (Recurring Tasks):

 Mối quan hệ phụ thuộc (Task Dependencies):

 Các giai đoạn phát triển dự án (Project Stages):Sắp xếp có tổ chức

Chế độ xem tổng quan các dự án rõ ràng và hiệu quả.

Bám sát lịch trình

Theo dõi hạn chót với chế độ xem lịch biểu rõ ràng.

Làm việc có kế hoạch

Phân bổ thời gian cần thiết cho các nhiệm vụ cụ thể theo ca đã được phân công trước.

Phân tích dựa trên dữ liệu

Tạo báo cáo và thực hiện phân tích.

Trên 80 doanh nghiệp đang sử dụng ứng dụng quản lý công việc của chúng tôi

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, dễ học và đặc biệt tự động hóa quy trình giao việc.

Dự báo nhu cầu và tài nguyên

 Giám sát hệu suất dự án và lịch trống của nhân viên

Lập lịch trình làm việc cho các đội dự án có cân nhắc đến ngày nghỉ của nhân viên. 
Lập kế hoạch trước cho các dự án sắp tới nhờ vào dự báo dựa trên so sánh các dự án trong quá khứ và ước tính thời hạn chính xác hơn. So sánh dự báo với bảng chấm công thực tế để tăng lợi nhuận.

Trực quan hóa thông tin - Sức mạnh của Kanban và các khung nhìn hiện đại

Đơn giản hóa các quy trình và tăng cường hợp tác giữa nhân viên.
Chia dự án thành các nhiệm vụ nhỏ và giao chúng cho đội ngũ đặt dưới sự giám sát của bạn.
Tạo các giai đoạn tùy chỉnh cho từng dự án để đơn giản hóa tổng quan quy trình công việc và tăng hiệu quả tổng thể của cả dự án.
 Hỗ trợ nhiều khung nhìn: Kanban, List View, Grid View, Calendar View, Pivot View, Gantt Chart...