Hợp đồng theo thời gian (Time-based Contract) của gói thầu là gì?
Hợp đồng theo thời gian (tiếng Anh: Time-based Contract) là một hình thức hợp đồng của gói thầu dịch vụ tư vấn.

Hợp đồng theo thời gian (Time-based Contract)

Hợp đồng theo thời gian – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Time-based Contract.

Hợp đồng theo thời gian là hình thức hợp đồng áp dụng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có qui mô lớn, yêu cầu kĩ thuật cao, khối lượng công việc khó xác định một cách chính xác, hoặc thời gian thực hiện gói thầu không do nhà thầu tư vấn quyết định mà bị phụ thuộc vào những công việc hay nhà thầu khác.

Time-based contract means a Call-off Contract under which the Services are provided based on fixed fee rates and payments are made on the basis of actual time spent.

Nội dung hợp đồng theo thời gian của gói thầu

Ví dụ, thời gian thực hiện gói thầu tư vấn giám sát một công trình xây dựng không thể do nhà thầu tư vấn xác định, mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng công trình, hay nói cách khác là phụ thuộc vào nhà thầu xây dựng. Công trình được xây dựng trong bao nhiêu thời gian thì nhà thầu tư vấn phải làm việc trong bấy nhiêu.

Hoặc đối với những gói thầu tư vấn trong lĩnh vực nghiên cứu phức tạp, thời gian để nhà thầu tư vấn hoàn thành hợp đồng phụ thuộc nhiều vào các kết quả nghiên cứu. Hoặc một sốt gói tư vấn liên quan đến đào tạo, tập huấn kiến thức mới phức tạp, thời gian thực hiện hợp đồng phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị, vào trình độ của những người được đào tạo…

Chi phí thanh toán

Chi phí thanh toán cho nhà thầu tư vấn dự trên thời gian làm việc thực tế của từng chuyên gia tư vấn. Chi phí này được tính theo số ngày công trong một tháng, số ngày công trong một tuần, số giờ công.

Đồng thời trong hợp đồng có qui định rõ một ngày công gồm mấy giờ, một tháng công là bao nhiêu ngày công và chi phí cho một ngày công, tháng công. Việc thanh toán dựa trên bảng chấm công do cá nhân tư vấn tự kê khai, có xác nhận của chủ đầu tư làm cơ sở để thanh toán.

Ưu điểm và hạn chế của hợp đồng theo thời gian

Hợp đồng theo thời gian mang lại cho các bên tham gia những thuận lợi nhất cũng như hạn chế.

Đối với chủ đầu tư, thuận lợi lớn nhất là việc thanh toán cho nhà thầu rất chính xác, nhà thầu làm bao nhiêu thì được hưởng bất nhiêu, song cũng không loại trừ trường hợp nhà thầu cố tình kéo dài thời gian làm việc. Để tránh tình trạng này, trong hợp đồng nên có qui định về mức thanh toán cao nhất mà nhà thầu sẽ nhận được từ chủ đầu tư.

Về phía nhà thầu, họ nhận được số tiền thanh toán tương ứng với thời gian làm việc đã thực hiện, Tuy nhiên, nhà thầu tư vấn cũng gặp một trở ngại là không thể chủ động rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng.

Trong một số trường hợp của gói thầu tư vấn giám sát công trình xây dựng, việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu tư vấn bị gián đoạn do nhà thầu xây dựng gặp khó khăn về tài chính, nên phải tạm dừng thi công xây dựng trong một thời gian. 

Nguồn: vietnambiz
(Theo Giáo trình Đấu thầu, NBX Đại học Kinh tế Quốc dân)Gói thầu đồng bộ công nghệ, kỹ thuật là gì?
Gói thầu đồng bộ công nghệ, kỹ thuật là một tiêu chí để đánh giá, phân loại và lựa chọn gói thầu.