Đừng biến phần mềm thành công việc bàn giấy hay một "tờ sớ" dài vô tận
Đã có những lúc người dùng phải thốt lên "phần mềm nhưng không thực sự mềm". Giao diện phần mềm phức tạp, không thân thiện, khó sử dụng, khó học... là những vấn đề nổi cộm ở phần lớn các phần mềm có nghiệp vụ phức tạp.

Làm phần mềm là chúng ta đang "mềm hóa" các vấn đề của cuộc sống, giúp cho cuộc sống và công việc ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên có nhiều phần mềm khi đi vào cuộc sống lại đem lại nhiều phiền toái. Người dùng cảm nhận công việc họ ngày càng nhiều hơn, trong khi năng suất tăng không đáng kể, thậm chí hiệu quả công việc trì trệ. 

Chưa bàn đến tự động hóa các công việc lặp lại, chỉ riêng việc số hóa các tác vụ chưa thực sự đem lại hiệu quả. Phần mềm sau triển khai không hoạt động tốt hơn Excel. Rất nhiều nghị định, thông tư khi đi vào phần mềm thì vẫn không có gì thay đổi. Lý do là các nhà phát triển không mô hình hóa hiệu quả các yêu cầu phức tạp, hoặc thiếu ý tưởng thiết kế khiến cho màn hình giao diện nhìn không khác các tờ giấy như khi nó còn nằm trên nghị định, thông tư. Để nhìn rõ các vấn đề này, chúng ta thử xem các kết quả thiết kế phần mềm "có thực" dưới đây:


Thiết kế phần mềm tốt hay tệ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ năng lực lãnh đạo đến khả năng chuyên môn kỹ thuật và đặc biệt khả năng sáng tạo trải nghiệm người dùng (UI/UX). Phần mềm khi phát hành có thể đáp ứng các yêu cầu đầu vào (Verification - kiểm định đạt 100%) nhưng khi đi vào vận hành, phần mềm không có tính sử dụng cao (Validation - thẩm định thất bại).

Hãy đăng ký tham gia khóa học UI/UX tại trung tâm đào tạo TIGO EduTech để trở thành các chuyên gia thiết kế phần mềm. Sau đào tạo, chúng tôi triển khai các dự án thật hỗ trợ học viên thực hành và đặc biệt được trả lương như những nhân sự "cốt cán" khác.

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Nguồn: tigosoftware


Ứng dụng mô hình KÜBLER-ROSS trong quản trị sự thay đổi
Đường cong thay đổi Kubler-Ross là một mô hình tuyệt vời có thể sử dụng trong việc ứng phó với sự biến động xảy ra ở khắp mọi nơi, từ cuộc sống cá nhân cho đến công sở